קישורים 

 

Jerusalem City-Tours

Panoramiczne zwiedzanie Jerozolimy

www.city-tour.co.il

 

Zarząd Transportu Miejskiego m.st. Warszawy

Public Transport Authority of the capital city of Warsaw

Verkehrsverbund der Hauptstadt Warschau

Администрация городского транспорта ст. г. Варшавы

www.ztm.waw.pl

 

Urząd m.st. Warszawy

Warsaw City Hall

Municipalité de la Ville de Varsovie

www.um.warszawa.pl

 

Oficjalny portal turystyczny m.st. Warszawy

© Stołeczne Biuro Turystyki

Official Tourist Website of Warsaw

© Warsaw Tourist Office

www.warsawtour.pl

 

Ministerstwo Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej PolskiejMinistry of Sport and Tourism of the Republic of Poland

www.msport.gov.pl

  

Warszawska Izba Turystyki

The Warsaw Chamber of Tourism

www.wit.org.pl

 

Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna

www.mrot.pl/

 

Polska Organizacja Turystyczna

Polish Tourist Organization

www.pot.gov.pl

 

Jewish.org.pl Portal Społeczności Żydowskiej

www.jewish.org.pl

סיורים בעברית בורשה​